Naaimachinemuseum.nl

Aalten

John Reece NL

Van John Reece naar de Reece J knoopsgatenmachine.

 

  

Blad uit het boekje “75 jaar Reece”. (1956)

 

Zoekend naar informatie over mijn Reece Rapid.(Afbeelding onder.)

  

 

 Vond ik op YouTube deze video over een Reece J. gemaakt door  Jean Mémain.

 

 

 Het lukte om in contact te komen met de (Franse) eigenaar van deze machine.

 

Na enig heen en weer schrijven over Reece en deze machine werd mij aangeboden om deze machine te kopen, hetgeen dan ook gelukt is.

 

Wie was John Reece?

  

 

  

John Reece is 3 September 1853 in Stanstead County Canada geboren.

Hij was technisch zeer begaafd en al voor zijn 20e levensjaar moet hij een pijporgel gebouwd en geïnstalleerd hebben voor de kerk in Vermont Canada, waar hij destijds woonachtig was.

John Reece studeerde techniek en maakte daar ook zijn beroep van.

Hij repareerde naaimachines voor huisvrouwen, maar  ook voor de industriële bedrijven.

In die tijd waren er al veel kledingbedrijven, die al met naaimachines werkten. Maar de knoopsgaten moesten echter nog steeds met de hand genaaid worden.

Ondanks meer dan 18 patenten voor knoopsgatenmachines was daar toen nog geen bruikbare knoopsgatenmachine bij.

Als 18 jarige begon John Reece samen met O.Morill als partner in Rock Island (Canada) een kleine ijzergieterij  en een mechanische werkplaats.

Twee jaar later verkoopt hij zelfgebouwde naaimachines, volgens berichten uit die tijd van zeer hoge kwaliteit.

Met dit als zakelijke basis gaat hij verder met zijn allang bestaande plan  het ontwikkelen van een knoopsgatenmachine.

De erkenning, dat de volledige werkcyclus van een dergelijke machine het automatisch naaien en gelijktijdig opensnijden van het knoopsgat in zich moet hebben, is een idee van John Reece.

Nadat het John Reece gelukt is een volledig functionerende knoopsgatenautomaat te bouwen, wordt hem hiervoor op 26/04/1881 het Amerikaanse Patent nr. 240,256 verleend.

 

 

 Afbeelding Reece J uit de eerder genoemde catalogus. 

 

  

De succesvolle ontwikkeling van deze machine wordt ook snel een groot zakelijk succes, zodat men besloot om een op knoopsgatenmachines gespecialiseerde  onderneming op te richten.

 In 1881 werd  de “Reece Button-Hole Sewing Machine Co” opgericht.

Het bedrijf werdt in Portland Maine (USA) geregistreerd. De fabricage begon in gehuurde ruimtes in Boston (USA).

 


Afb. gebouw 1881.

 

 

In dit gebouw  heeft ook Alexander Graham Bell aan zijn telefoon ontwikkeling/uitvinding gewerkt.

Volgens sommige bronnen zouden Reece en Bell ook samengewerkt hebben aan andere ontwikkelingen.

In 1883 besloot men tot het oprichten van nog een bedrijf “International Button Hole Sewing Machine Company”, het enige doel was om leaseovereenkomsten af te sluiten voor de Reece knoopsgatenmachines. Zo konden kledingfabrikanten deze noodzakelijke knoopsgatenmachine huren en daardoor investeringsmiddelen sparen, deze machines waren namelijk zeer duur.

 

Afbeelding telwerk van een Reece Rapid.

 

De grote zakelijk doorbraak komt als in 1893 op een wereldtentoonstelling in Chicago een prijs gewonnen wordt.

Daardoor kon men in 1896 een grootte en voor die tijd zeer moderne productiehal bouwen.

 

Afbeeldingen gebouw 1896.

 

De openingsfeestelijkheden van het nieuwe bedrijf werden overschaduwd door de dood op 31/03/1896 van de oprichter en uitvinder John Reece.

Volgens zeggen, wilde John Reece een werknemer die dreigde te vallen helpen en is dan zelf gevallen. John Reece is hierbij gestorven.

Hij is in Boston in het familiegraf bijgezet.

 

Beeld John Reece.

  

  

Het familiegraf op Spruce Avenue in Boston is een sculptuur van William Ordway Partridge (1861-1930).

In de tussentijd bereikte de, van John Reece ontwikkelde, knoopsgatenmachine steeds meer succes.

Deze Reece J machine haalde in 1900 op de wereldtentoonstelling in Parijs de “Grand Prix de Paris” voor het gehele bereik van de techniek.

 

Afb. Grand Prix Paris.

 

De volgende grote zakelijke doorbraak komt na 1908. Sinds het begin van de 19e eeuw ontstonden overal nieuwe fabrieken, waarin de kleding en schoeisel in grote aantallen vervaardigd werden.

 

 

In 1908 komt dan de “High Speed Shoe Machine” uit. De steekvorming is gelijk aan de Reece J maar deze heeft al twee aandrijfschijven en is veel sneller.


Later in 1908 komt het oermodel van de  Reece oogknoopsgatenmachine genaamd “Hand-Hole” uit.

Afb: Reece "Hand-Hole".

Een machine nu met grijpers en spreiders waarmee deze steek ook nu nog steeds gevormd wordt.

 

 

De naam voor deze steek werd de  “Reece Stitch” genoemd en wordt in veel landen als standaard voorgeschreven bij uniformen en  dergelijke.

 

Afb: Knoopsgaten in diverse vormen uit die tijd gemaakt met een Reece machine.

 

In 1910 komt Reece met een knoopaanzet automaat waarmee volgens opgave 18 knopen in 3 seconden aangezet zouden kunnen worden!!!

(Is Reece een nul vergeten, 30 seconden is aannemelijker.)

 Reece knoopanzet automaat.
 

Inmiddels had ook de schoenindustrie de knoopsgatenmachine ontdekt. Schoenen en halfhoge laarzen werden destijds hoofdzakelijk met knoopsluitingen gemaakt. Reece speelde snel in op deze bijzondere behoefte. In  1915 komt hiervoor de “Reece Rapid” uit, deze machine werkt weer met het 2 naalden systeem zoals de Reece J.

Deze Rapid heeft ook een draad afsnijder en een soort ingebouwde luchtpomp die bij elke steek koele lucht rond de naald blaast.

 Afb. Reece Rapid:

 

 

Wanneer rond 1920 de knoop en knoopsgaten sluitingen aan de schoenen uit de mode (ge)raken , krijgt Reece een groot probleem. Alleen al in de stad Troye verhuurde Reece aan drie fabrikanten in het totaal 600 knoopsgatenmachines goed voor een dagproductie van 5 miljoen knoopsgaten.

Reece gaat dan ter compensatie hiervoor vanaf 1920 wereldwijd veel verkoopvestigingen openen en ook zelfstandige vertegenwoordigingen aanwijzen.

 Na 1935 komt Reece met de “Reece 101”  deze machine is gedeeltelijk uit gietijzer en gedeeltelijk uit aluminium gemaakt. Deze machine is veel sneller en betrouwbaarder dan zijn voorgangers en is zeer lang exact zo gebouwd.

 

Afb. Reece 101:

 

 

Rond 1940 komt de “Reece S1” een eendraads kettingsteekmachine uit, maar o.a. vanwege de 2e wereldoorlog wordt deze machine geen succes.

Na 1945 komt dan de “Reece S2” uit, ook een eendraads kettingsteek maar erg snel en zeer betrouwbaar, deze machine is nog steeds een groot succes.

 
Afb. Reece S2:

 

 

In 1952 komt Reece met de “Reece PB”. (Piped Buttonhole). Zoals men destijds zei “The Machine that couldn’t be build”.

Men had niet verwacht dat er ooit een machine zou komen die gepaspeleerde knoopsgaten zou kunnen maken. Bij deze machine zijn alle technieken gebruikt die destijds voorhanden waren, zoals hydrauliek, elektrotechniek  en mechanica etc..

Een wonder van de techniek en de machine wordt wel de voorloper van de latere naaiautomaten genoemd. Uiteraard werd deze machine ook weer verhuurd.

  

Afb. Reece PB.

 

 

Overzicht leverprogramma Reece 1956:

 

 

In 1958 komt de ”Reece PW” voor het maken van gepaspeleerde zakken uit, hierin ook weer erg veel techniek zoals bij de PB maar nu ook met pneumatiek.

 

 Afbeelding van een Reece  PocketWelting machine uit +/- 1980: 

 

 

Rond 1950 komen er vanwege de sterk gestegen aanvragen drie nieuwe productiebedrijven bij, twee in Amerika en ook één in Leiden. Van 1959 tot 1994 zijn in Leiden Reece knoopsgatenmachines gebouwd. De machines konden daar ook gereviseerd worden en zijn dan herkenbaar aan de ingeslagen letters RB. (Rebuild)

Helaas heb ik alleen nog maar deze personeelsadvertenties kunnen vinden van de vestiging in  Leiden.

 

  

Afbeelding van een Reece Leiden transportkist.

 

 

Reece heeft zoals dat in Duitsland genoemd werd het zogenaamde

“Grosse Firmensterben” overleefd en bestaat nog steeds.

Eerst gaat Reece samen met AMF en later gaan deze twee weer samen met Minerva.

 

 AMF is bekend van zijn imitatie handsteekmachines, waarmee bijvoorbeeld de revers van een colbert doorgestikt worden.

Deze machine werkt met een naald met twee punten en met een oog in het midden, zoals in 1755 door Weisenthal gepatenteerd is.

 
 Afb. AMF naald:

 

 

AMF noemt dit het “Floatingneedle” systeem. De naald wordt door de stof gedrukt onder aangepakt en boven weer losgelaten, vanonder weer in de stof gedrukt, boven aangepakt en dan onder losgelaten enz. enz..

 

Afb: AMF “Floatingneedle” machine:

 

 

 

Afb: AMF met open kap waardoor details beter zichtbaar:

 

 

In 1960 komt AMF ook met een knoopaanzetmachine die volgens hetzelfde “floatingneedle” principe werkt . Voordeel is zoals met een hand aangenaaide knoop en geen loslatende knopen meer.

 

 

Minerva is ook een bekende naaimachinefabriek en bestaat al sinds 1871.

De hoofdvestiging van AMF Reece is nu gevestigd  bij de Minerva fabriek  in Tsjechië .

 

 

Enige Reece vertegenwoordigingen c.q. Reece vestigingen (1956).

 

 C.H. Verbeek Amsterdam

 

  

Reece Parijs, sinds 1920.

 

 

 Reece Londen sedert 1914.

 

Berzack Bros. Johannesburg. Fritz Zellweger Zürich.


 Reece Frankfurt vanaf 1935.

 
Mijn Reece J knoopsgatenmachine.

  Sterk vergrote afbeelding van de ondernaald .

 

Afbeelding naald voor en achter.

 Naalddoosje.

 

 Afstelling van een Reece Rapid, voor dit deel gelijk aan de Reece J.

 

 

 

Bronvermelding:

1956 The Reece Corporation   “The Reece Story”

1982 Frank P. Godfey “An International History of the Sewing Machine”