Naaimachinemuseum.nl

Aalten

Uitvindingen op datum.

De ontwikkeling van de naald c.q. naaiwerktuigen en naaimachine in grote lijnen.
De naald is al van uit de oudheid van groot belang geweest.
Na de doornen, de beensplinters en de bronzen naalden komt er de metalen naald.
Leonardo Da Vinci moet o.a. een machine ontworpen hebben om de naaldpunt te slijpen.


1755 De Duitser Charles Frederic Charles F. Weisenthal vraagt patent aan op een naald met twee punten.

1790 De Engelsman Thomas Saint bouwt een kettingsteekmachine bedoeld voor laarzen- en schoenfabricage.
Deze machine krijgt patent no. 1764. De machine werkt met een soort voorsteker en een haaknaald.

1874 Het patentmodel van Thomas Saint is verloren gegaan en een Engelse naaimachine fabrikant Newton Wilson heeft, als eerbetoon, in 1874 naar de oude tekeningen een nieuwe gebouwd.
Wel moest hij diverse verbeteringen aanbrengen om het model te kunnen laten werken.
Dit model is tentoongesteld in het Museum of Science te Londen.

1800 Balthassar Krems uit Mayen Duitsland bouwt een machine waar o.a. slaapmutsen en kousen mee omgezoomd kunnen worden.
Deze machine is nog te zien in het museum van Mayen Dld.

1814 De Oostenrijker Joseph Madesperger bouwt een soort borduurmachine.
In 1839 krijgt hij patent op een verbeterde machine
Het Technisch Museum Wenen bezit deze machine.

1829 De Fransman Bartholemy Thimonnier bouwt een houten machine waarmee een kettingsteek wordt gevormd. 1845 Verbeterd type maakt 200 steken per minuut.
Hij staat bekend als de eerste naaimachine en kledingfabrikant.

1833 In New York bouwt Walter Hunt tussen 1832 en 1834 de eerste stiksteek machine.

1845 De Amerikaan Elias Howe bouwt zijn eerste machine. 1846 Krijgt hij patent op zijn tweede machine patent no. 4750.

1850 De Amerikaan Isaac Merrit Singer verbetert de machine van Howe d.m.v. een geregeld stoftransport.

1851 De Amerikanen  Grover &  Baker krijgen in de USA patent op hun naaimachine een zogenaamde  snoersteek machine.de tweedraads kettingsteek wordt in elkaar gedraaid.

1851 De Amerikaan Wheeler & Wilson bouwt de eerste roterende grijper en boventransporteur.

1853 Cristiaan Mansfeld bouwt Leipzig de eerste Duitse naaimachinefabriek.

1853 De naaimachine combinatie in de USA gooit alle patenten in een pool en worden daardoor zeer sterk.

1856 De Amerikanen Wilcox & Gibbs bouwen een 1 draads kettingsteek.(bijna onveranderd tot 1930.)

1862 Adam Opel bouwt zijn eerste naaimachines in de werkplaats van zijn vader.
Na eerst in Frankrijk bij diverse naaimachine fabrieken ervaring opgedaan te hebben.
1863 Adam Opel en zijn broer Georg beginnen een eigen fabriek.

1879 De Duitser Max Gritzner bouwt de eerste dubbel-tours roterende grijper zonder bril.

1881 De Amerikaan John Reece bouwt de eerste knoopsgatenmachine.

1882 De Duitser John Kayser uit Kaiserslautern bouwt de eerste Zigzag machine

1887 Philipp Diehl laat een machine met direct aangedreven elektrische motor werken.

Hierna volgen vele verbeteringen,maar geen wezenlijke vernieuwingen.